image/svg+xml
image/svg+xml

İş Süreçleri

İAŞ-0155 İhale ile Bakım Onarımı Yapılacak İşe Ait Keşif ve Metraj Onayı İş Akış Şeması
İAŞ-0156 Uygulama ve Detay Proje Onayı İş Akış Şeması
İAŞ-0157 Projesi Hazır Olan Yapım İhalesi için Keşif ve Metraj Onayı İş Akış Şeması
İAŞ-0158 İhale (Yapım, Hizmet) Hazırlık Süreci İş Akış Şeması
İAŞ-0159 İhale Dokümanı Satışı İş Akış Şeması
İAŞ-0160 İhale İlan Ödemeleri İş Akış Şeması
İAŞ-0161 Sözleşmeye Davet ve İmzalama Süreci İş Akış Şeması
İAŞ-0162 İhalelerle İlgili İtirazların Değerlendirilmesi İş Akış Şeması
İAŞ-0163 İhalede Sunulan Asıl Belgelerin İade Edilmesi İş Akış Şeması
İAŞ-0164 Geçici Teminatın Alınması ve İade Edilmesi İş Akış Şeması
İAŞ-0165 Sözleşme Sonrası Yapım İhalesi Kontrol Süreci İş Akış Şeması
İAŞ-0166 Malzeme Onay İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0167 Ara Hakedişlerin Ödenmesi İş Akış Şeması
İAŞ-0168 Birim İçi Ön Mali Kontrol İşlemi İş Akış Şeması
İAŞ-0169 Avan Proje Onay İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0170 Doğrudan Temin Yoluyla Bakım Onarım İşleri İş Akış Şeması
İAŞ-0171 Geçici Kabulun Yapılması İş Akış Şeması
İAŞ-0172 İş Deneyim Belgesinin Düzenlenmesi İş Akış Şeması
İAŞ-0173 Kamulaştırma İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0174 Kesin Kabul Yapılması İş Akış Şeması
İAŞ-0175 Kesin Teminatın İade Edilmesi İş Akış Şeması
İAŞ-0176 Keşif ve Metraj Onayı İşlemleri İş Akış Şeması